Vòng Tay Dạng Tròn

Những mẫu Vòng Cẩm Thạch thiên nhiên đẹp và HOT nhất hiện nay

vong-cam-thach-VM103-1

Vòng ngọc cẩm thạch (người VN hay gọi tắt là vòng cẩm thạch) chế tác từ ngọc thiên nhiên Myanmar luôn được xếp vào hàng cao cấp nhất

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT35

51111001300

Giá: 2.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11107

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT34

51111001301

Giá: 21.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11045

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT33

51111001302

Giá: 9.900.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11100

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT32

51111001304

Giá: 7.800.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCTC86048

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT31

51111001305

Giá: 11.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCTC86053

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT30

51111001306

Giá: 6.600.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11050

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT29

51111001307

Giá: 4.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11055

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT28

51111001308

Giá: 5.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11057

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT27

51111001309

Giá: 23.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11070

Vòng Tay Cẩm Thạch Tròn – VCTT26

51111001310

Giá: 14.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11073