mãn dục

Mãn dục nam – hiểu để ứng phó nhanh chóng

Từ nội tiết tố hướng sinh dục GnRH (gonadotropin releasing hormone) tác động lên tuyến yên sản xuất nội tiết tố LH (luteinizing hormone) có tác động lên các tế

Mãn dục nam – hiểu rõ để ứng phó phù hợp

Từ nội tiết tố hướng sinh dục GnRH (gonadotropin releasing hormone) tác động lên tuyến yên sản xuất nội tiết tố LH (luteinizing hormone) có tác động lên các tế