sức khỏe trẻ nhỏ

Con gặp họa vì bố mẹ lỡ mua nhầm thuốc nhỏ mũi

Trong trường hợp cho trẻ dùng thuốc, bố mẹ nên theo dõi phản ứng của trẻ. Nếu thấy trẻ trở nên mệt mỏi, da xanh tái, li bì hoặc có