vòng ngọc cẩm thạch

Những mẫu Vòng Cẩm Thạch thiên nhiên đẹp và HOT nhất hiện nay

vong-cam-thach-VM103-1

Vòng ngọc cẩm thạch (người VN hay gọi tắt là vòng cẩm thạch) chế tác từ ngọc thiên nhiên Myanmar luôn được xếp vào hàng cao cấp nhất

Vòng Tay Cẩm Thạch Chạm Khắc – VTCK04

51111001276

Giá: 6.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11048

Vòng Tay Cẩm Thạch Chạm Khắc – VTCK03

51111001277

Giá: 45.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCTH86089

Vòng Tay Cẩm Thạch Chạm Khắc – VTCK02

51111001278

Giá: 55.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11041

Vòng Tay Cẩm Thạch Dẹp – VCTD22

51111001279

Giá: 7.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11047

Vòng Tay Cẩm Thạch Dẹp – VCTD21

51111001280

Giá: 12.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11015

Vòng Tay Cẩm Thạch Dẹp – VCTD20

51111001281

Giá: 4.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11109

Vòng Tay Cẩm Thạch Dẹp – VCTD19

51111001282

Giá: 17.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11140

Vòng Tay Cẩm Thạch Dẹp – VCTD18

51111001283

Giá: 8.500.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11194

Vòng Tay Cẩm Thạch Dẹp – VCTD17

51111001284

Giá: 17.000.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11067

Vòng Tay Cẩm Thạch Dẹp – VCTD16

51111001285

Giá: 4.100.000 VND Tình trạng: đặt hàng 15 ngày Mã hàng: VCT11016