Sống ở đời mà làm người lương thiện sẽ không bao giờ là thiệt thòi

Thời cổ đại có một người đàn ông sống rất lương thiện, cả đời tích phúc tích đức, con cháu đầy đàn. Trước lúc lâm